Reference RC1

Sve instalacije

Sistem RC1

Sistem RC3

Detaljne liste referenci

Početna stranica

Više od 20 godina iskustva u proizvodnji SCADA sistema za daljinski nadzor i upravljanje u elektroprivredi:


 • 15 DISTRIBUTIVNIH PREDUZEĆA
 • 12 DISPEČERSKIH CENTARA I 3 PDC SA INSTALIRANIM SCADA RC1
 • 1 KOMPLETNI SCADA SISTEM ZA MINI HE
 • 263 OBJEKTA NA RADIO, ŽIČANOJ, GSM/GPRS I ETHERNET VEZI:
  • 40 DALJINSKIH STANICA RC1
  • 11 KONCENTRATORA – STANIČNIH RAČUNARA - RTU RC1
  • 150 KOMUNIKACIONIH KONTROLERA RC1 ZA REKLOZERE
  • 62 OBJEKTA SA OPREMOM DRUGIH PROIZVOĐAČA INTEGRISANO U SCADA RC1:
   • 14 TS NA IEC 60870-5-101
   • 22 TS NA IEC 60870-5-104
   • 4 TS NA RP570
   • 14 učinskih rastavljača LRS12/630 sa aktuatorom IP200, INFOPROJEKT – Valjevo
   • 8 elektromotornih pogona rastavljača IP100 proizvodnje INFOPROJEKT – Valjevo
  • LOKATORI KVARA SIPRONIKA
 • 4 VEZE PREMA NADREĐENIM SCADA SISTEMIMA PO PROTOKOLU IEC 60870-5-104