Dopunski program

Početna stranica

Napajanja

Uređaji za besprekidno napajanje radio opreme i računara:
- PS-AC - napajanje radio-stanica: 220 VAC / 12-14 V ili 220 VAC / 24 V, 6-12 A
- PS-DC - napajanje radio-stanica: 110 VDC / 12-14 V ili 110 VDC / 24 V, 6-12 A
- PS1 - besprekidno napajanje radio stanica: 110 VDC+220 VAC / 12-14 V, 6-12 A
- PS2 - besprekidno napajanje PC računara: 110 VDC+220 VAC / 310 VDC
- uređaji za napajanje sa specifikacijom ulaznog i izlaznog napona i snage po želji korisnika

Ormani za prilagođenje signala

Ormani za prilagođenje signala različitih dimenzija i kapaciteta signala, sa sledećim karakteristikama:

- analogni ulazni signali: 0 - 10 mA -> 0 - 5 VDC;
- digitalni ulazni signali: 24 - 110 VDC -> 5 VDC, galvanski odvojeni;
- digitalni izlazni signali: relejni izlazi 5 VDC -> 110 VDC / 300 mA, 220VAC / 5A.

Inteligentni ormani prilagođenja i signalizacije sa mikroračunarom, LC displejom za prikaz registrovanih događaja (položajna i alarmna signalizacija), satom realnog vremena i memorijom u kojoj se čuva poslednjih 800 događaja i vreme njihovog dešavanja sa tačnošću od 1 ms. Ormani imaju ugrađen RS 485 interfejs za direktno priključenje na daljinsku stanicu sistema RC1. Prilagodni deo ormana ima iste specifikacije kao i napred opisani orman prilagođenja signala.

Merni pretvarači

Merni pretvarači sa naponskim i strujnim ulazom i strujnim izlazom 0 - 10mA:

- naponski ulaz 100V/50Hz, 500V/50Hz
- strujni ulaz 5A/50Hz
- tačnost 1%
- brum 50Hz max. 0.2%

Zavisno od načina ugradnje postoje dva osnovna izvođenja pretvarača:
1. pojedinačni, u posebnoj kutiji, sa nezavisnim napajanjem, namenjeni za ugradnju u ćeliju trafo-stanice montiranjem na šinu.
2. u parovima, na štampanoj ploči evropskog formata, namenjeni za ugradnju u metalnu kutiju (19" rack), sa zajedničkim napajanjem.

Napajanje mernih pretvarača može biti 220VAC ili 110VDC.